O Krležsku

Krležsko je demokratická federativní republika. Je členem UMSE a MSVHS. Krležsko (zkráceně Krležská federativní republika, zkratkou KFR) je malý mikronárod ve střední Evropě. Krležská republika vyhlásil nezávislost na České republice dne 7. února 2020. Podle ústavy je Krležská republika polopresidentský, demokratický právní stát. Hlavou státu je prezident Jan Šťastný, čele vlády stojí ministerský předseda Martin Brožek.